در قلب گرد باد،

در مرکز آن چرخش سهمگین ، که آسمان را می شکافد

و ابرها و برجهای گردون سای را از جای بر میکند،

فضایی هست که آنجا نقطه ی آرامش و سکون است ،

و بدین سان در این عالم بی قرار ،

در میانه ی غوغای جهان ناپایدار،

من جایگاهی دارم که روحم در آنجا ، به خوشدلی و آرامش،

در گودی کف دست خداوند، آواز میخواند.

The place of peace

At the heart of the cyclone tearing the sky

And flinging the clouds and towers by

Is a place of central calm

So here in the roar of mortal things

I have a place where my spirit sings

In the hollow of God`s palm

Edwin Markham

پ.ن: ادوین مارکهم ، در قلمرو زرین ،365 روز با ادبیات انگلیسی،دکتر حسین محی الدین الهی قمشه ای

/ 0 نظر / 18 بازدید