22 خرداد 1388

نیست رنگی که بگوید با من

اندکی صبر سحر نزدیک است

هردم این بانگ بر آرم از دل

وای ، این شب چقدر تاریک است !!

پ.ن : " استالین " حق با توست . خنثی

/ 0 نظر / 21 بازدید