داشتم نگاه نو میخوندم ٬ "ماهنامه نگاه نو" .... میخوندم که آقای فریدون تنکابنی با دقت تمام از اشتباه چاپی این مجله در نوشتن کلمه " عبوس" و "عبوث " نقد کرده بودن و البته ذکر هم کردند که عبوس در هر دو حالت بد است اما بهتر است که همیشه صحیح نوشته شود ....

× غرض از ذکر این مقدمه  ....  

چند روزی هست که دنبال کارهای فارغ التحصیلی هستم . داشتم میگشتم دنبال تاییدیه پیش دانشگاهی که چشمم به کارنامه ها و مدارک دوره دبستان افتاد ٬ یه فرم توی مدارکمون ( من و جناب قل) فرم مراقبتهای بهداشتی و درمانی دانش آموز ٬ اول تا پنجم دبستان .

فرم خودم و نگار رو باهم مقایسه کردم و به نتایج جالبی هم دست یافتم 04.gif مشاهده کنید :

قد به سانتی متر :  نگین   اول : ۱۱۸   دوم : ۱۲۳   سوم : ۱۲۸   چهارم : ۱۳۲  .....

                             نگار    اول : ۱۱۹   دوم : ۱۱۸   سوم : ۱۲۶   چهارم : ۱۱۸ ....

نتیجه آن که : قد نگین سیر صعودی داشته و قد نگار سیر فنری !

× تو فکر اینم اگه آقای فریدون تنکابنی این فرم رو میخوندچقدر متوجه اشتباهات میشد ٬ اونم نه  اشتباهات چاپی ٬ اون موقع هنوز کامپیوتر نبود تو مدرسه ٬ اشتباهات کاملا خودکاری !

× شما هم از این فرم های بهداشتی دارید ٬ یه سری بزنید شاید شما هم سیر فنری داشته باشید !!! 04.gif

/ 0 نظر / 16 بازدید