×دیشب بعد از دومین بار اریک فروم موفق به قانع کردن من شد که : « بودن » علی البدل «داشتن» است ! بله ! هزار تا هم دلیل آورد !! ولی این رو هم تاکید کرد که مارکس میگه : هدف ما باید بیشتر«بودن» باشد نه بیشتر داشتن !!  همین آوردن مثال از مارکس باعث error دادن من میشد .. 35.gif

 × پس هم«داشتن» مهم است و هم «بودن» ! نه صرفا یکی از آنها!!! / البته با عرض پوزش از آقای مارکس/ .15.gif

 در ضمن روی جلد کتاب نوشته داشتن یا بودن ؟ پس می شود هر دو ! 26.gif... (حالا این بماند من و اریک بعدا خصوصی بحث میکنیم ٬ نوشتم در جریان بحثمون   باشید ) 01.gif

× دارم پارک ژوراسیک میخوانم٬ از مایکل کرایتون !!! بله ٬ تازه بعد از اتمام آن کتاب های ژول ورن را میخوانم !!! پنج هفته در بالن ٬قلعه مرموز ٬ سفر به مرکز زمین .... مخونم شاید این نویسنده های اساطیری داستان های علمی- تخیلی ٬ قشر خاکستری کوچک مغزم را برای ماه رمضانی دیگر و الیاسی دیگر آماده کنند!!! 43.gif

برایم جالب بود تلفیق علم و دین و تخیل !! نه؟ 39.gif

× البته نا گفته نماند٬ امیدوارم که حاجی یونس ماه رمضان آینده لطف کند و از در دبیرستان دخترانه اکیدآ عبور نکند !!!!! 29.gif

/ 1 نظر / 19 بازدید
sohang

گير نده دخملم