!

اندر این حوضی که هیچش آب نیست              این همه غوغای قورباغه ز چیست ؟!

- گرم / شلوغ / غ غ تنفس / غ غ ز .

/ 0 نظر / 19 بازدید