نوروزی کهن / پیوسته نو ....

یا مقلب القلوب و الابصار  (ای دگر گون کننده دلها و دیده ها)
یا مدبر اللیل و النهار  (ای دانای راز روزها و شب ها)
یا محول الحول والاحوال  (ای تغییر دهنده حال و احوال)
حول حالناالی احسن الحال  ( تغییر بده حال ما را به بهترین احوال)
و باز .. به پای هفت سینی دیگر ... بذر آرزو میپاشیم ... و برای جوانه زدنش دعا میکنیم ...و هنوز هم  این ل ح ظ ه .... سال نو مبارک 

پ.ن : وقتی ماهی تنگ ۳ تا بوده ٬ یکدفعه همه می بینن ۲ تا شده ٬ خب چرا به من نگاه میکنین؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

/ 4 نظر / 16 بازدید
فریبا

[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ]عزیز دلم سال نو مبارک

مهدی

عیدت مبارک