شعر حافظ همه بیت الغزل معرفتست             آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش...

******

ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ                      به قرآنی که اندر سینه داری ....

 ******

× ۲۰ مهر ٬ روز بزرگداشت  حافظ  شیرازی ٬ شاعر بزرگ ایرانی .

/ 1 نظر / 16 بازدید
دوست گلت

نگين اين اغما که ميديدم يادت افتادم خونه باغواقعا اون روز ترسيدي؟؟تازه اگه وايساده بودی حاج خانم برات داستان هم ميگفتنه واقعا ميدونم نامردی بود ولی ايييييييييييييی خنديديمممممممممممم