١.

اکسیر

خواهرم با گربه میخوابد / مادرم با سگ / من در آشپز خانه میخوابم / پدرم درحیاط پشتی / ما یک مسواک داریم / از یک دستشویی استفاده میکنیم / ... / و به یک اندازه خوشبختیم / .../ تنها مشکل ما / همسایه حسودیست که هروقت ما را میبیند ، جیغ میکشد / موش / .

٢.

همه ی همه ی رنگارو  بلدم  ٬ چال سالمه !

آفرین ٬ اگه گفتی این چه رنگیه ؟

 این ٬ این رنگیه .

۳.

فلسفه زندگی ٬ زندگی فلسفی .

فرو می رویم .

۴.

من

گرمم است ٬

و انگار هیچ وقت سرد نخواهم شد .

 

 

/ 0 نظر / 17 بازدید