...

اون همه ناامیدیه قبل از عید رو نسبت میدی به حال و هوای خستگیه آخر سال و تصمیم میگیری بعد از اون سال جدید و پر از انرژی شروع کنی و خستگی سال قبل رو جبران ! هفته اول بد نمیگذره خوبه اما یهو یه تلخیه  محض همه چیز رو میریزه بهم.و باور نمیکنی اون چیزیرو که باید و مقابل نیروی عظیمی قرار میگیری که از انجا که توان مقابله با ان نداری کم م ی آ و ری . کم ! و امروز تصمیم میگیری قوی باشی ! و روزت را دوباره شروع کنی .

خب بالاخره بعد از یه دوره تعطیلی روحی و جسمی امروز شرایط به روال عادی خود بر گشت و چه هوای خوبی  شده این روزها ...

 

/ 0 نظر / 19 بازدید