چقدر یکهوووووووو دلم هوای پیک های نوروزی مدرسه کرد، هوای اون روزهای آخر سال،که گرفتن پیک نوروزی نماد ١٣ روز بخور و بخواب و بازی بوددددد

/ 0 نظر / 17 بازدید