پست های ارسال شده در دی سال 1387

آن کس که نداند و نداند که نداند                     در جهل   مرکب   ابدالدهر     بماند آن کس که نداند و بداند که نداند                     ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید