پست های ارسال شده در مهر سال 1386

شعر حافظ همه بیت الغزل معرفتست             آفرین بر نفس دلکش و لطف سخنش... ****** ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ                      به ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید