پست های ارسال شده در دی سال 1385

ای ماه ببین که شب چه زیباست امشب همه جهان همین جاست هنگامه عریانی دنیاست هنگام ترنم و تماشاست!!!
/ 1 نظر / 10 بازدید