پست های ارسال شده در آدر سال 1385

خدا التماست میکنم....دروغ گفتم  خوشحالم....خدا چراااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ خدا چرا پشت خنده ها ی من غم میذاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ بسه!!!!!!!!!!!!خدا دیگه بسه!.....خدااا...... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید
هفت شب دیگر یلدای هفتم میرسد...لعنت به این شب...شبی طولانی.... عجیب است....شش سال فرار از یلدا٬ اکنون.... در انتظار یلدا!.... زخم دلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 12 بازدید