. . .

امممممم ٬ آهان !!! این اسم وبلاگ تغییر کرد ٬ دیگه ما هیچ ..ما نیست !! از ؛ هیچی ؛ در اومدیم ... دیگه شد ؛ نگین نوشت ها ؛ ... دیگه اسمی به نظرم نرسید ... اون ما هیچ ..ما.. هم که دیگه کسی که نمی دونه حافظه !! ادامه یکی از شعر های فروغه ... پس لطفآ اگه لینک دادید اسم بلاگ را تغییر بدید ... ممنون .

اینم از بلاگ تکونی !!!!!

/ 3 نظر / 13 بازدید
فریبا

[تعجب]کی به تو گفت زشت ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

فریبا

من اومدم اصفهان فقط عکسشو بده بینم [عصبانی] ولی بهتر شد اینجا. بیا بوچت کنم [ماچ]اینا حسودن دخترم زنگ زدی به خانم حسابی ؟