- ن ت ر س نترس  نترس  بچه جون ، برو  برو  بازم به میدو ن ، امید  نزار بمیره ! .... 

- چی گفتم؟ 

- غم جای اونو بگیره !!...

- فهمیدی؟ ؟؟

-  بخند بخند برو دوباره  ،   هرکار  یه راه ، یه راهی داره ...

-  یه * مورچه اگه صد دفعه دونش بیوفته صد دفه برش میداره!! واسه چی واسه اینکه امید داره ...

-  مگه چیه؟؟؟ ؟  

-  نترس نترس نترس بچه جون برو ، برو بازم به میدون .....

- نون بیگیرم؟؟!!

 

/ 1 نظر / 15 بازدید
مهین

سلام راستش فکر کنم همین نترسی هامان بوده که ما را تا اینجا کشانده..شما چی فکر می کنی؟ با مهر من