روزها گفته ام ای ماه که چون سال شود نو      

عید را کرده بهانه رخ زیبایت ببوسم

پ.ن: این شعر قشنگترین و ازرشمند ترین عیدی بود که من از بزرگ عزیزی گرفتم که وجودش همیشه بهترین هدیه بوده..

/ 0 نظر / 17 بازدید