فال مخصوص !

اینم فال حافظ ٬ مخصوص تولد ۲۲ سالگی!

بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم        فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم

اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد          من و ساقی بدو تازیم و بنیادش بر اندازیم...

پ.ن: این حافظ هم به خدا آخر یه کاری میکنه عاشق بشیم....وگر نه ما که نه! حافظ میطلبه04.gif

/ 1 نظر / 29 بازدید
ارشيا

به دلتان رجوع کنيد