خدا التماست میکنم....دروغ گفتم  خوشحالم....خدا چراااااااااااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

خدا چرا پشت خنده ها ی من غم میذاری؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

بسه!!!!!!!!!!!!خدا دیگه بسه!.....خدااا......

/ 0 نظر / 3 بازدید