راهی تازه ٬ سخت ٬ اما... با ارزش ! ارزشش این است که دیگر از این دسته بغضها نمیبلعم ! منطقی شدم... یک خداحافظی اساسی !...و شروع میشود اولین گامهای من... و انتهای راهم را عجیب روشن میبینم ...آنقدر روشن که....و من قسم خوردم که....

/ 1 نظر / 17 بازدید
کاميار

برای شرو هر کاري بايد با بعضی ها خداحافظی کرد. موفق باشی