سرشماری

 آقای سر شمار:خانم اسمتون و متولد چه روز ماه و سالی؟.... نگین: نگین هستم...آقای سرشمار:شوهرتون در قید حیات هستن؟34.gif..طلاق گرفتین؟13.gif...نگرفتین؟...چند تا بچه؟...ببینم ازدواج کردین؟39.gif.... نگین: آقا فکر کنم باید سوالتون رو از آخر میپرسیدین 23.gif..... آقای سر شمار: خوب پس ازدواج نکردین...خوب...بچه ندارین ...خوب...دانشجو...خوب...خوب...خوب......(یه ۲۰ باری گفت خوب)....مهاجرت چی؟...کدوم شهر....از سال ۷۳ به بعد؟...مهاجرت داشتین؟.... نگین: نه آقا فقط اومدم اینجا آقای سر شمار: مطمئن هستی؟...هیچ مهاجرتی؟....(فکر کنم منو با دسته غاز های مهاجر48.gif اشتباه گرقته بود ...یه ۲۰ باری پرسید مهاجرت نداشتی؟) نگین: نه آقا...بله مطمئنم...نه دیگه...چه گیر میده ها!04.gif آقای سرشمار: ببینم خانوم معلولیت که ندارین؟...جسمی؟...ذهنی؟.... نگین: واااا....آقا من که جلوی شما ایستادم13.gif....

/ 0 نظر / 3 بازدید