گم....

آرزوهای محال در یک قدمی بر آورده شدن گم میشوند46.gif........

/ 2 نظر / 23 بازدید
مهسا

به قول خودت دقيقا! آرزوی تو گم شد؟؟

ایرج

که هنوز تو اینجا بودی ـ اینجا و اکنون / به بی رنگی زمینی که بهار گم کرده ـ تاریکی فرش سیاه زیر پایت را که سبز کشیده ـ با اندوه های زرد وقرمزو بنفش تا به یادت بیآورند ته کدام فصل ـ شکوفه پرسشی داری داری داری به رفتن .