پارادوکس

شایسته آن است تا دوری گزینم،

و گر همراه روندگان مجد، گام بر نمی داشتم

عاشق می شدم

و مشتاق می گشتم

و خواب می دیدم..

خلیل جبران

/ 0 نظر / 17 بازدید