من یاد گرفتم از زندگی که دنیا تسلیم محض اراده پولادین انسانهایی است که برای رسیدن به اوج قله های افتخار شب و روز نمی شناسند.....

/ 0 نظر / 22 بازدید