* اینک ، ۲۳ بار است که دور خورشید گردیده ام . و چند بار ماه گرد من گردیده است ، نمیدانم ! اما میدانم که من هنوز ....

خیلی نداشته ها ، خیلی نگفته ها ، دارم ... اما نداشته هایم همه فدای یک تار موی تو که دارم و نگفته هایم شاید همین باشد که ... فرا تر از همه دوستت دارم ها ، دوستت دارم ... و در همه حال با منی ، حتی وقتی دورم ، وقتی دوری ... و اینکه عسیزم هیچ دقت کردی تفلدمونه؟!

                     « بعضی آدم ها سی اُم فروردین متولد میشوند...»

/ 0 نظر / 3 بازدید