پیر گفت :« تو می توانی به هر مکان و هر زمان٬ هرگاه که آرزو کنی بروی٬من به هر جا و هر زمانی  که می توانم به آن اندیشه کنم رفته ام» به دریا نگاه کرد٬ شگفتا٬ آنان که از ترس دشواری سفر٬ کمال یافتن را خوار می شمارند ٬ به هیچ جا نمی رسند . اما آنانی که دشواری سفر  را به امید کمال یافتن نادیده می انگارند ٬ در دمی به همه جا میرسند . جوناتان ٬ در یاد داشته باش که بهشت مکانی یا زمانی نیست زیرا که زمان و مکان بسیار بی معنی اند . بهشت......بهشت کمال یافتن است ....حال آنکه کمال را مرزی نیست! ....آنگاه که بدانی چه می کنی ٬ همواره پیروزی در راه است.....

«جوناتان ٬ مرغ دریایی. اثر ریچارد باخ»

  
نویسنده : نگین ; ساعت ٤:۱٦ ‎ب.ظ روز ۱٢ بهمن ۱۳۸٥
تگ ها :