متن ترانه

سیمین بری گل پیکری آری٬ از ماه و گل زیبا تری آری

همچون پری افسون گری آری٬دیوانه رویت منم

چه خواهی دگر از من٬ سرگشته کویت منم نداری خبر از من

هر شب که مه بر آسمان گردد عیان دامن کشان

گویم به او راز نهان ..که با من چه ها کردی٬ به جانم جفا کردی

هم جان و هم جانانه ای اما در دلبری افسانه اما٬

اما زمن بیگانه ای اما٬ آزرده ام خواهی چرا تو ای نو گل زیبا

افسرده ام خواهی چرا تو ای آفت دلها

عاشق کشی شوخی تو زیبایی٬

شیرین لبی اما دل آزاری٬

با ما سر جور و جفا داری٬

می سوزم از هجران تو نترسی ز آه من

دست من و دامان تو چه باشد گناه من

دارم ز تو نامهربان٬...

شوقی به دل شوری به جان٬

می سوزم از سوز نهان٬

ز جانم چه می خواهی٬ نگاهی به من گاهی...

یارب برس امشب به فریادم٬

من جان از آن نا مهربان دادم...

بیداد او بر کنده بنیادم٬

گو ماه من در آسمان دمی چهره بنماید٬

تا شاهد امید من ز رخ پرده بگشاید.....

<<جمشید شیبانی>>

  
نویسنده : نگین ; ساعت ۱٢:٢٦ ‎ب.ظ روز ۱۳ آذر ۱۳۸٥
تگ ها :